Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

3 D - 2001/2002

Vyhláška o zrušení postupové zkoušky a o konání SSK pro V. ročník.

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne - 22.10.2001
DFPR - 1628/01

Vyhláška děkana č. 3 D - 2001/2002

O zrušení postupové zkoušky z občanského práva procesního v zimním IX. semestru v akademickém roce 2001/2002
a
o termínu státních závěrečných zkoušek V. ročníku v akadem. roce 2001/2002.

I.

Postupovou zkoušku (občanské právo procesní) v zimním IX. semestru pro V. ročník v akademickém roce 2001/2002 s ohledem na nález Ústavního soudu č. 276/2001 Sb., jímž byla zrušena část pátá o.s.ř.

r u š í m .

II.

Státní závěrečné zkoušky V. ročníku akademického roku 2001/2002 z předmětů trestní právo a správní právo ukládám konat v období od skončení zkouškového období IX. semestru do konce února 2002.

III.

Termín odevzdání diplomových prací 31.3.2002 zůstává nezměněn.

JUDr. Milan KINDL, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Michal Bernášek, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4931. (Sessions 4757)
publikováno: 30.10.2001
poslední zmìna: 30.10.2001