Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

3 - 2000/2001

o udělení děkanského volna

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 13. 9. 2000
DFPR - 832/2000

Vyhláška děkana č. 3 - 2000/2001
o udělení děkanského volna

V souvislosti s nově vyhlášeným státním svátkem dne 28. září 2000 - Den české státnosti, vyhlašuji pro studenty magisterského oboru právo a bakalářského oboru veřejná sprádva a zaměstnance fakulty právnické ZČU v Plzni, kteří v těchto oborech zabezpečují výuku, děkanské volno ve dnech

29. září 2000.

Vyučující jsou povinni zajistit v těchto dnech výuku pouze na ostatních fakultách.

Zaměstnancům působícím na fakultě ukládám 29. 9. 2000 plnit pracovní úkoly v místě bydliště.

JUDr. Milan KINDL, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3468. (Sessions 3404)
publikováno: 27.9.2000
poslední zmìna: 25.9.2000