Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

25 - 1999/2000

o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni - červenec 2000

Vyhláška děkana FPR č. 25 - 1999/2000

o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni - červenec 2000
 1. Promoce magisterského studia oboru právo a bakalářského oboru veřejná správa se uskuteční v Domě kultury Inwest-K, Americká 49, Plzeň ve dnech
  3. a 4. července 2000

  dle následujícího časového harmonogramu:

  Dne 3.7.2000

  obor právo
  1. skupina - od   9.30 hod.       (sraz absolventů 7.45 hod.)
  2. skupina - od 13.30 hod.       (sraz absolventů 11.00 hod.)

  obor veřejná správa
                      od 16.30 hod.       (sraz absolventů 14.30 hod.)

  Dne 4.7.2000

  obor právo
                      od 10.00 hod.       (sraz absolventů 7.45 hod)

  obor veřejná správa
                      od 14.00 hod.       (sraz absolventů 12.00 hod.)

 2. Absolventi oboru právo a veřejná správa se po složení státní zkoušky dostaví na studijní oddělení a to buď ihned nebo v následujícím dni. Zde budou vyřazeni z evidence studentů, převezmou zpět svůj index a bude jim vystaveno potvrzení o ukončení studia. Zároveň každý absolvent předloží potvrzení o odevzdání vypůjčené literatury a zaplatí složenkou poplatek za promoce. Poplatek za promoce na jednoho studenta byl stanoven ve výši 500.- Kč. Pozvánky na promoce budou sloužit zároveň jako vstupenky.
 3. Všichni absolventi se dostaví k hlavnímu vchodu Domu kultury Inwest-K, Americká 49, Plzeň, dle časového harmonogramu (jinak nebudou k promoci zařazeni). Během promoce bude zajištěno fotografování a videozáznam.

JUDr. Milan KINDL, Csc.
děkan fakulty právnické

V Plzni dne 13.4.2000 DFPR - 474/2000

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3145. (Sessions 3082)
publikováno: 25.9.2000
poslední zmìna: 3.5.2000