Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

13D /2006

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 16.2.2006
DFPR - 34/06

Vyhláška děkana FPR č. 13 D /2006
o zápisech studentů na akademický rok 2006/2007

V souladu s článkem 16 Společného studijního a zkušebního řádu fakult ZČU v Plzni ukládám všem studentům fakulty povinnost zapsat se do příslušného ročníku studia akademického roku 2006/2007 v termínech níže uvedených v této vyhlášce.

K zápisu je nutné přinést výkaz o studiu (index). Během zápisu bude provedena kontrola splnění studijních povinností za uplynulý školní rok, proveden zápis nového studijního programu a studentům budou potvrzovány všechny doklady a formuláře související se studiem.

Studentovi, který se ve stanovený termín nedostaví k zápisu a nejpozději do 5 dnů od tohoto termínu se neomluví a nepožádá o náhradní termín zápisu, děkan ukončí studium pro nesplnění požadavku.

K zápisu se dostaví v uvedených termínech i všichni ti studenti, kteří mají povoleno studium v upravené formě prezenčního studia nebo jinak posunuto plnění studijních povinností za akademický rok 2005/06.

Akademický rok 2006/2007 začíná výukou podle rozvrhu dne 21.9.2006 (čtvrtek.

Termíny pro zápis na ak. r. 2006/2007

Pro nově přijaté studenty do I. ročníku ak. r. 2006/07

Magisterské studium, obor právo 12. 9. 2006, 14:00 HJ 100, HJ 200, HJ 300
Bakalářské studium, veřejná správa 12. 9. 2006, 9:00 HJ 308

Pro studenty II. ročníku ak. r. 2006/07

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 13.9.2006, 14:00 HJ 200
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 14.9.2006, 14:00 HJ 200
Bakalářské studium, veřejná správa 12.9.2006, 13:00 HJ 308

Pro studenty III. ročníku ak. r. 2006/07

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 12.9.2006, 9:00 HJ 300
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 13.9.2006, 9:00 HJ 300
Bakalářské studium, veřejná správa 12.9.2005, 16:00 HJ 308

Pro studenty IV. ročníku ak. r. 2006/07

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 13.9.2006, 14:00 HJ 300
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 14.9.2006, 9:00 HJ 300

Pro studenty V. ročníku ak. r. 2006/07

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 13.9.2006, 14:00 HJ 100
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 14.9.2006, 14:00 HJ 100

Studenti nastupující po přerušení provedou zápis na studijním oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni dne 11.9.2006 (9.00-11.00 hod. 13.00-14.00 hod.).

Termíny zápisů povinně volitelných předmětů pro ak. r. 2006/07 budou upřesněny vyhláškou prorektora pro studijní záležitosti. Studenti si budou volit tyto předměty elektronickou cestou.

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 10714. (Sessions 8901)
publikováno: 11.5.2006
poslední zmìna: 6.3.2007