Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

12 - 2000/2001

o upřesnění působnosti vedoucích kateder

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 27.11.2000
DFPR - 1724/2000

Vyhláška děkana č. 12 - 2000/2001

o upřesnění působnosti vedoucích kateder

1. Zkušební termíny pro předměty, jejichž výuku katedry zajišťují stanoví vedoucí katedry.

2. Konat zkoušky mimo takto stanovené termíny lze pouze se souhlasem příslušného vedoucího katedry, případně děkana.

3. Vedoucí katedry je oprávněn zkoušet všechny předměty, jejichž výuky katedra zajišťuje.

4. Termín tzv. děkanské zkoušky je vedoucí katedry povinnen dohodnout s děkanem nebo příslušným proděkanem tak, aby této zkoušky se mohl zúčastnit děkan nebo proděkan. Děkan nebo proděkan se této zkoušky účastní jako pozorovatel, pokud se s vedoucím katedry nedohodne jinak.

5. Nestanoví-li termíny podle článku 1. této vyhlášky vedoucí katedry ve lhůtě k tomu děkanem určené, stanoví je příslušný proděkan.

6. Podle této vyhlášky se přiměřeně postupuje při určování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky a při určování termínů pro státní závěrečné zkoušky.

JUDr. Milan KINDL, Csc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3451. (Sessions 3369)
publikováno: 19.1.2001
poslední zmìna: 19.1.2001