Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

19 - 1999/2000

o zápisech studentů na školní rok 2000/2001

Vyhláška děkana FPR č.19 - 1999/2000


o zápisech studentů na školní rok 2000/2001

  1. V souladu s článkem 8 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu FPR ZČU ukládám všem studentům fakulty povinnost zapsat se do příslušného ročníku studia školního roku 2000/2001 v termínech uvedených v této vyhlášce.
  2. K zápisu je nutné přinést výkaz o studiu (index). Během zápisu budou studentům potvrzovány všechny doklady a formuláře, související se studiem. Jinak je možné žádat potvrzení dokladů na studijním oddělení FPR výhradně jen v úředních hodinách.
  3. Student, který se ve výše stanovených termínech nedostaví k zápisu a nejpozději do 5 dnů od tohoto termínu se neomluví, posuzuje se jako by studia na FPR ZČU zanechal
  4. K zápisu v uvedených termínech se dostaví i všichni ti studenti, kteří mají povolen individuální studijní plán nebo jinak posunuto plnění studijních povinností za školní rok 1999/2000.
  5. Školní rok 2000/2001 začíná výukou podle rozvrhu dne 25.9.2000.

Studenti nastupující po přerušení nebo studenti opakující roční provedou zápis na studijním oddělení FPR v době od 26.9. do 29.9.2000.

Termíny zápisů povinně volitelných předmětů pro školní rok 2000/2001 budou upřesněny vyhláškou prorektora pro studijní záležitosti.

Studenti si budou volit tyto předměty elektronickou cestou.

Stanovuji následující termíny zápisů studentů FPR

Pro nově přijaté studenty do I. Ročníku šk. R. 2000/2001
- magisterské studium obor právo       18.9.2000 v 9.00 hod     v učebně HJ 100 a HJ 200
- bakalářské studium obor veřejná správa       18.9.2000 v 9.00 hod     v učebně HJ 300

pro studenty II.ročníku šk. rok 2000/2001
- magisterské studium obor právo       19.9.2000 v 9.00 hod     v učebně HJ 100, HJ 200 a HJ 300
- bakalářské studium obor veřejná správa       18.9.2000 ve 13.00 hod     v učebně HJ 100

pro studenty III. ročníku šk. rok 2000/2001
- magisterské studium obor právo       20.9.2000     v učebně HJ 100, HJ 200 a HJ 300
- bakalářské studium obor veřejná správa       18.9.2000 ve 13.00 hod     v učebně HJ 200

pro studenty IV. ročníku šk. rok 2000/2001
- magisterské studium obor právo       21.9.2000 v 9.00 hod.     v učebně HJ 100, HJ 200 a HJ 300

JUDr. Milan KINDL, Csc.
děkan fakulty právnické

V Plzni dne 1. března 2000 DFPR - A I/1f - 229/2000

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3345. (Sessions 3235)
publikováno: 25.9.2000
poslední zmìna: 3.5.2000