Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

15 - 2001/2002

o způsobu zkoušky z cizího jazyka v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy na FPR ZČU

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 6. 2. 2002
DFPR-A I/1f-161/2002

Vyhláška děkana FPR č. 15 D - 2001/02
o způsobu zkoušky z cizího jazyka v doktorském studijním programu
Teoretické právní vědy na FPR ZČU

Zkouška z cizího jazyka v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy na FPR ZČU bude probíhat ve formě přednášky (cca 15 - 20 min.) ve zvoleném cizím jazyce na téma, kterým se zabývá disertační práce.
Přednáška v cizím jazyce proběhne samostatně na katedře, na které je doktorand veden.
Úroveň znalosti cizího jazyka bude klasifikována komisí jmenovanou děkanem, jejímiž členy budou vedoucí příslušné katedry, školitel a examinátor příslušného jazyka.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2002.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3904. (Sessions 3774)
publikováno: 1.4.2004
poslední zmìna: 1.4.2004