Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

6D /2005

o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 29. 9. 2004
DFPR - 159/04

Vyhláška děkana FPR č. 6 D 2004/2005
o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Dne 1. listopadu 2004 (pondělí) v 10.00 hod., se koná v sále Domu kultury Inwest-K v Plzni, Americká 49 imatrikulace studentů 1. ročníků Fakulty právnické oborů Právo a Veřejná správa.

Studenti 1. ročníků magisterského i bakalářského studia se dostaví

v 8. 00 hodin k nácviku.

Účast všech studentů 1. ročníků je povinná. Všichni se dostaví ve společenském úboru.

Výuka 1. ročníků Fakulty právnické v pondělí dne 1. listopadu 2004 pro magisterské a bakalářské studium odpadá.

Poplatek za imatrikulace v částce 100,- Kč musí být složena převodem či v hotovosti na účet: Komerční banka Plzeň, č.ú. 4811530257/0100, var.symbol 3275000204, konst.symbol 379. Doklad o zaplacení studenti předloží na imatrikulaci.

Imatrikulace je přístupná veřejnosti. K imatrikulaci jsou vedením Fakulty právnické zváni rodiče a příbuzní studentů.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 5733. (Sessions 5215)
publikováno: 19.10.2004
poslední zmìna: 23.9.2005