Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

10 D - 2002/03

o změně místa výkonu práce

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 27. 11. 2002
DFPR - 2171/2002

Vyhláška děkana FPR č. 10 D - 2002/03
o změně místa výkonu práce

Zaměstnancům FPR ZČU v Plzni ukládám počínaje dnem 17.12.2002 až do 3.1.2003 plinit pracovní úkoly v místě jejich bydliště.
Zaměstnancem ve smyslu tohoto pokynu se rozumí také osoby vykonávající náhradní vojenskou službu.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4064. (Sessions 3959)
publikováno: 1.4.2004
poslední zmìna: 1.4.2004