Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

7D /2008

o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 17.9.2007
DFPR - 67/07

Vyhláška děkana FPR č. 7 D 2007/2008
o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Dne 30. října 2007, ú t e r ý v 10.00 hod. a ve 13.30 hod, se koná v sále Domu kultury Inwest-K v Plzni, Americká 49 imatrikulace studentů 1. ročníků Fakulty právnické oborů Právo a Veřejná správa.

Studenti 1. ročníku magisterského studia od písmene A - M se dostaví

v 8.30 hod. k nácviku.

Studenti 1. ročníku magisterského studia od písmene N - Ž
a studenti 1. ročníku bakalářského studia od písmene A - Ž se dostaví

ve 12.00 hod. k nácviku.

Účast všech studentů 1. ročníků je povinná. Všichni se dostaví ve společenském úboru.

Výuka 1. ročníků Fakulty právnické ve úterý dne 30.října 2007 pro magisterské a bakalářské studium odpadá.

Imatrikulace je přístupná veřejnosti. K imatrikulaci jsou vedením Fakulty právnické zváni rodiče a příbuzní studentů.

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 10668. (Sessions 8370)
publikováno: 18.9.2007
poslední zmìna: 19.9.2008