Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

18 D - 2001/02

o změně výkonu práce

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 25. 3. 2002
DFPR - 378/2002

Vyhláška děkana FPR č. 18 D - 2001/02
o změně výkonu práce

Zaměstnancům FPR ZČU v Plzni ukládám počínaje dnem 28. března do 29. března téhož roku plnit pracovní úkoly v místě jejich bydliště.
Zaměstnancem ve smyslu tohoto pokynu se rozumí také osoby vykonávající náhradní vojenskou službu.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4104. (Sessions 3991)
publikováno: 1.4.2004
poslední zmìna: 1.4.2004