Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

22D /2006

o přijímacích zkouškách na Fakultě právnické ZČU v Plzni - červen 2006

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 24.5.2006
DFPR - 69/2006

Vyhláška děkana FPR č. 22 D /2006
o přijímacích zkouškách na Fakultě právnické ZČU v Plzni - červen 2006

Harmonogram přijímacích zkoušek pro školní rok 2006/2007

Studium:
– denní magisterské, obor Právo
- denní bakalářské, obor Veřejná správa

Přijímací zkoušky pro oba obory proběhnou ve dnech: 19.6., 20.6., 21.6.2006 v budově Husova tř. 11, Plzeň v posluchárnách HJ 100, HJ 200, HJ 300. Prezence uchazečů se bude konat v učebnách HJ 113, HJ 218, HJ 308. Dne 21.6. v posluchárnách HJ 200 a HJ 300 proběhnou přij.zk. pouze ve dvou skupinách. V HJ 100 dle uvedeného časového harmonogramu.

Časový harmonogram:

I. skupina 9:00 - 10:00 prezence 10:00 - 11:15 zadání a vypracování testu
II. skupina 12:00 - 13:00 prezence 13:00 - 14:15 zadání a vypracování testu
III. skupina 14:45 - 15:45 prezence 15:45 - 17:00 zadání a vypracování testu

Složení prezenčních komisí a dozorů jednotlivých učeben:

Komise č. Dozor Posluchárna Prezence Učebna
1. JUDr. Telecký, JUDr. Kindl HJ 100 V. Mášková, čl. komise: M. Šulc, A. Kielbergerová HJ 113
2. JUDr. Suchý, JUDr. Tomažič, Prof. Rybář HJ 200 I. Pražáková, čl. komise: K. Vildová, student HJ 218
3. Ing. Bárková, Doc. Prunner, JUDr. David HJ 300 P. Červená, čl. komise: K. Korjenková, student HJ 308

Zpracování výsledků přijímací zkoušky je zajištěno v počítačových učebnách HJ 305 a PC 116 od 19.6.2006 ve 14:00 hod. Zadávání těchto výsledků budou provádět studenti FPR.
Členové jednotlivých dozorů jsou odpovědni za předání výsledků z každé skupiny uchazečů.

Náhradní termín přijímací zkoušky pro oba obory se koná dne: 29.6.2006 v budově FPR, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň v učebně PC 408. Prezence uchazečů v učebně PC 408.

Časový harmonogram:

10:00 - 10:30 prezence 10:30 - 11:45 zadání a vypracování testu

Dozor zajistí: JUDr. Kindl, JUDr. Telecký
Prezenci zajistí: V. Mášková

Zpracování výsledků přijímací zkoušky v náhradním termínu bude provedeno v počítačové učebně PC 116 dne 29.6.2006.

Přijímací komise FPR zasedá dne 22.6.2006 a dne 29.6.2006.

Seznamy s výsledky přijímací zkoušky pod univerzitními čísly, budou vyvěšeny v budově Fakulty právnické ZČU v Plzni, Sady Pětatřicátníků 14 od 23.6.2006. Pro NT dne 29.6.2006.

Výsledky taktéž na internetové adrese: http://pr.zcu.cz. Uchazeči budou vyhledávat své výsledky dle univerzitních čísel zadaných na pozvánkách k přijímacím zkouškám a na záznamových listech u přijímací zkoušky.

Odvolací řízení v termínu od 30.8. do 31.8.2006 v budově FPR Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň.

Nahlédnutí do záznamových lístků výsledků přijímací zkoušky bude umožněno od měsíce září v určených termínech.

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 9113. (Sessions 7192)
publikováno: 25.5.2006
poslední zmìna: 5.6.2009