Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

13D/ 2009

o zápisech studentů na akademický rok 2009/2010

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 30.3.2009
DFPR - 33/09

Vyhláška děkana FPR č. 13 D 2008/2009
o zápisech studentů na akademický rok 2009/2010

V souladu s článkem 16 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni ukládám všem studentům fakulty povinnost zapsat se do příslušného ročníku studia akademického roku 2009/2010 v termínech níže uvedených v této vyhlášce.

K zápisu je nutné přinést výkaz o studiu (index). Během zápisu bude provedena kontrola splnění studijních povinností za uplynulý školní rok, proveden zápis nového studijního programu a studentům budou potvrzovány všechny doklady a formuláře související se studiem.

Studentovi, který se ve stanovený termín nedostaví k zápisu a nejpozději do 5 dnů od tohoto termínu se neomluví a nepožádá o náhradní termín zápisu, děkan ukončí studium pro nesplnění požadavku.

K zápisu se dostaví v uvedených termínech i všichni ti studenti, kteří mají povoleno studium v upravené formě prezenčního studia nebo jinak posunuto plnění studijních povinností za akademický rok 2008/09.

Akademický rok 2009/2010 začíná výukou podle rozvrhu dne 21.9.2009 (pondělí).

Termíny pro zápis na ak. r. 2009/2010

Pro nově přijaté studenty do I. ročníku ak. r. 2009/10

Magisterské studium, obor právo 14.9.2009, 14:00 HJ 100, HJ 200, HJ 300
Bakalářské studium, veřejná správa 17.9.2009, 09:00 PC 408

Pro studenty II. ročníku ak. r. 2009/10

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 14.9.2009, 09:00 HJ 200
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 15.9.2009, 09:00 HJ 200
Bakalářské studium, veřejná správa 17.9.2009, 13:00 PC 408

Pro studenty III. ročníku ak. r. 2009/10

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 15.9.2009, 14:00 HJ 200
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 16.9.2009, 09:00 HJ 200
Bakalářské studium, veřejná správa 17.9.2009, 15:00 PC 408

Pro studenty IV. ročníku ak. r. 2009/10

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 14.9.2009, 09:00 HJ 300
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 15.9.2009, 9:00 HJ 300

Pro studenty V. ročníku ak. r. 2009/10

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 15.9.2009, 14:00 HJ 300
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 16.9.2009, 09:00 HJ 300

Studenti nastupující po přerušení provedou zápis na studijním oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni dne 9.9.2009 (9.00-11.00 hod. 13.00-14.00 hod.).

Termíny zápisů povinně volitelných předmětů pro ak. r. 2009/10 budou upřesněny vyhláškou prorektora pro studijní záležitosti. Studenti si budou volit tyto předměty elektronickou cestou.

Doc. JUDr. Jaroslav Zachariáš CSc.
děkan Fakulty právnické


Upozornění pro studenty všech ročníků FPR

V souladu s Pokynem prorektorky č. 6P/2008 proveďte aktuálně kontrolu Vašich splněných studijních povinností zadaných do databáze ZČU takto:

Portál.zcu.cz
Přihlášení
Orion login
Heslo
Moje studium
Průběh studia

V případě nesrovnalostí, nezadaných nebo chybně zadaných záznamů, kontaktujte příslušnou katedru. Nezadaný záznam v databázi bude při kontrole splnění studijních povinností v rámci zápisu do akademického roku 2009/10 vnímán jako nesplněný, rovněž tak nezapsaná ZK nebo ZP ve Vašem indexu.

Mezní termín oprav – 3. 9. 2009 (tisk zápisových listů pro zápis do ak. roku 2009/10).

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 16493. (Sessions 13411)
publikováno: 11.4.2009
poslední zmìna: 1.7.2009