Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

28 D /2004

Vedoucím kateder - podepisování faktur

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 7. 4. 2004
DFPR - 58/04

Sdělení děkana FPR č. 28 D /2004
vedoucím kateder

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si připomenout Vám, že podle interních univerzitních předpisů faktury proplácené z rozpočtu fakulty podepisuje děkan. Faktury, které jste případně podepsali sami jsou potom vraceny bez proplacení k ověření děkanem, takže doba platby se poměrně významně prodlužuje.
Prosím proto o respektování tohoto stavu

a zůstávám s přátelským pozdravem.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 5186. (Sessions 4876)
publikováno: 8.4.2004
poslední zmìna: 13.5.2004