Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

14 - 2000/2001

o stanovení úředních hodin studijního oddělení

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 27.11.2000
DFPR - 1726/2000

Vyhláška děkana č. 14 - 2000/2001

o stanovení úředních hodin studijního oddělení

1. Každý ročník má vyhrazen jeden den v pracovním týdnu pro úřední hodiny studijního oddělení.

2. Proděkan pro studium určí po dohodě s vedoucí studijního oddělení podle rozsahu a rozvržení výuky v jednotlivých dnech v týdnu den, který má konkrétní ročník vyhrazen pro úřední hodiny studijního oddělení tak, aby tímto dnem byl den, v němž studenti daného ročníku absolvují co možná nejméně výuky.

3. Úřední hodiny studijního oddělení pro konkrétní ročník činí 3 hodiny týdně, s tím, že musí být rozvrženy do dopoledních a odpoledních hodin téhož dne.

4. Stanovení úředního dne vyhrazeného pro jednotlivý ročník provedou proděkan pro studium po dohodě s vedoucí studijního oddělení do 31.12.2OOO.

5. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne l.prosince 2OOO.

JUDr. Milan KINDL, Csc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3476. (Sessions 3426)
publikováno: 19.1.2001
poslední zmìna: 19.1.2001