Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

40 D /2004

o uchovávání písemností týkajících se přijímacího řízení

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 31. 5. 2004

Vyhláška děkana FPR č. 40 D 2003/2004
o uchovávání písemností týkajících se přijímacího řízení

S ohledem na to, že údaje obsažené v záznamových arších a kontrolních ústřižcích záznamových archů obsahují osobní údaje, které podléhají zákonné ochraně, stanovím

I.

Záznamové archy a kontrolní ústřižky záznamových archů se uchovávají do konce přijímacího řízení.

Pokud jich prokazatelně není zapotřebí k posouzení nároků a návrhů uchazeče, budou zlikvidovány.

Záznamové archy a kontrolní ústřižky záznamových archů však nemohou být zlikvidovány dříve než šest měsíců od skončení přijímacího řízení.


II.

Tato vyhláška se nevztahuje na nakládání s přihláškami ke studiu nepřijatých uchazečů.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 5497. (Sessions 5098)
publikováno: 21.6.2004
poslední zmìna: 13.7.2004