Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

52D /2007

o zápisech studentů na akademický rok 2007/2008

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 14.2.2007
DFPR - 04/07

Vyhláška děkana FPR č. 52 D /2007
o zápisech studentů na akademický rok 2007/2008

V souladu s článkem 16 Společného studijního a zkušebního řádu fakult ZČU v Plzni ukládám všem studentům fakulty povinnost zapsat se do příslušného ročníku studia akademického roku 2007/2008 v termínech níže uvedených v této vyhlášce.

K zápisu je nutné přinést výkaz o studiu (index). Během zápisu bude provedena kontrola splnění studijních povinností za uplynulý školní rok, proveden zápis nového studijního programu a studentům budou potvrzovány všechny doklady a formuláře související se studiem.

Studentovi, který se ve stanovený termín nedostaví k zápisu a nejpozději do 5 dnů od tohoto termínu se neomluví a nepožádá o náhradní termín zápisu, děkan ukončí studium pro nesplnění požadavku.

K zápisu se dostaví v uvedených termínech i všichni ti studenti, kteří mají povoleno studium v upravené formě prezenčního studia nebo jinak posunuto plnění studijních povinností za akademický rok 2006/07.

Akademický rok 2007/2008 začíná výukou podle rozvrhu dne 24.9.2007 (pondělí).

Termíny pro zápis na ak. r. 2007/2008

Pro nově přijaté studenty do I. ročníku ak. r. 2007/08

Magisterské studium, obor právo 11.9.2007, 14:00 HJ 100, HJ 200, HJ 300
Bakalářské studium, veřejná správa 11.9.2007, 9:00 PC 408

Pro studenty II. ročníku ak. r. 2007/08

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 11.9.2007, 9:00 HJ 200
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 12.9.2007, 9:00 HJ 200
Bakalářské studium, veřejná správa 10.9.2007, 9:00 PC 408

Pro studenty III. ročníku ak. r. 2007/08

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 12.9.2007, 14:00 HJ 200
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 13.9.2007, 9:00 HJ 200
Bakalářské studium, veřejná správa 10.9.2007, 13:00 PC 408

Pro studenty IV. ročníku ak. r. 2007/08

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 11.9.2007, 9:00 HJ 300
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 12.9.2007, 9:00 HJ 300

Pro studenty V. ročníku ak. r. 2007/08

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 12.9.2007, 14:00 HJ 300
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 13.9.2007, 9:00 HJ 300

Studenti nastupující po přerušení provedou zápis na studijním oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni dne 5.9.2007 (9.00-11.00 hod. 13.00-14.00 hod.).

Termíny zápisů povinně volitelných předmětů pro ak. r. 2007/08 budou upřesněny vyhláškou prorektora pro studijní záležitosti. Studenti si budou volit tyto předměty elektronickou cestou.

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 15366. (Sessions 12206)
publikováno: 6.3.2007
poslední zmìna: 14.2.2008