Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

35D /2006

o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni - listopad 2006

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 5.9.2006
DFPR - 96/2006

Vyhláška děkana FPR č. 35 D 2006/2007
o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni - listopad 2006

Promoce magisterského studia oboru právo a bakalářského studia oboru veřejná správa se uskuteční v Domě kultury Inwest –K, Americká 49, Plzeň dle následujícího harmonogramu:

1.11.2006 - obor právo (pouze v případě většího počtu absolventů)

1. skupina – od 17.00 hod. (sraz absolventů v 16.00 hod.)


2.11.2006 - obor právo a veřejná správa

1. skupina – od 10.30 hod. (sraz absolventů v 9.00 hod.)


2.11.2006 - obor právo

2. skupina – od 13.30 hod. (sraz absolventů ve 12.00 hod.)

Absolventi oboru právo a veřejná správa se po složení závěrečné státní zkoušky dostaví na studijní oddělení v úředních hodinách 9.00 – 11.00, 13.00-14.00 ve dnech PO, ST, ČT a to od 20.9.06 do 4.10.06. Zde budou vyřazeni z evidence studentů, převezmou zpět svůj index a bude jim vystaveno potvrzení o ukončení studia. Zároveň každý absolvent předloží potvrzení o odevzdání vypůjčené literatury a doklad o zaplacení poplatku za promoce. Poplatek za promoce včetně dvou vstupenek činí 500,-- Kč. Za každou další vstupenku je nutné připočítat 50,-- Kč.Úhradu proveďte formou převodu nebo vkladem na bankovní účet ZČU u KB Plzeň – město, č. ú. 4811530257/0100, variabilní symbol 3275 0006 06, specifický symbol je určen rodným číslem bez čísla za lomítkem.
Pozvánky na promoce budou sloužit zároveň jako vstupenky.
Mezní datum pro obhajobu diplomové práce stanovuji do 4.10.2006.

Všichni absolventi se dostaví k hlavnímu vchodu Domu kultury Inwest-K, Americká 49, Plzeň dle časového harmonogramu (jinak nebudou k promoci zařazeni). Během promoce bude zajištěno fotografování a videozáznam.

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 6720. (Sessions 5547)
publikováno: 18.9.2006
poslední zmìna: 23.8.2007