Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

16D /2009

o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni – červenec 2009

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 20.4.2009
DFPR - 37 /2009

Vyhláška děkana FPR č. 16 D 2008/2009
o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni - červenec 2009

Promoce magisterského studia oboru právo a bakalářského studia oboru veřejná správa se uskuteční v Domě kultury Inwest –K, Americká 49, Plzeň dle následujícího harmonogramu:

1.7.2009 - obor právo

1. skupina – od 10.00 hod. (sraz absolventů v 8.00 hod.)
2. skupina – od 13.00 hod. (sraz absolventů v 11.00 hod.)
3. skupina – od 15.30 hod. (sraz absolventů v 14.00 hod.)


2.7.2009 - obor veřejná správa

od 10.00 hod. (sraz absolventů v 8.00 hod.)
2. skupina – od 13.00 hod. (sraz absolventů v 11.00 hod.)


2.7.2009 - obor právo

od 15:30 hod. (pouze v případě většího počtu absolventů) (sraz absolventů v 14.00 hod.)

Absolventi oboru právo a veřejná správa se po složení závěrečné státní zkoušky dostaví na studijní oddělení v úředních hodinách 9.00 – 11.00, 13.00-14.00 ve dnech PO, ST, ČT a to
obor Právo 18.5.-11.6.2009
obor Veřejná správa 13.5.-11.6.2009
.
Zde budou vyřazeni z evidence studentů, převezmou zpět svůj index a bude jim vystaveno potvrzení o ukončení studia. Zároveň každý absolvent předloží potvrzení o odevzdání vypůjčené literatury a doklad o zaplacení poplatku za promoce. Poplatek za promoce včetně dvou vstupenek činí 500,-- Kč. Za každou další vstupenku je nutné připočítat 50,-- Kč.Úhradu proveďte formou převodu nebo vkladem na bankovní účet ZČU u KB Plzeň – město, č. ú. 4811530257/0100, variabilní symbol 3275 0006 09, specifický symbol je určen rodným číslem bez čísla za lomítkem.
Pozvánky na promoce budou sloužit zároveň jako vstupenky.
Mezní datum pro obhajobu diplomové a bakalářské práce stanovuji do 10.6.2009.

Všichni absolventi se dostaví k hlavnímu vchodu Domu kultury Inwest-K, Americká 49, Plzeň dle časového harmonogramu (jinak nebudou k promoci zařazeni). Během promoce bude zajištěno fotografování a videozáznam.

Doc. JUDr. Jaroslav Zachariáš CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 6586. (Sessions 5164)
publikováno: 27.4.2009
poslední zmìna: 27.4.2009