Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

36D /2006

o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 11.9.2006
DFPR - 97/06

Vyhláška děkana FPR č. 36 D 2006/2007
o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Dne 1. listopadu 2006 (středa) v 10.00 hod. a ve 13.30 hod., se koná v sále Domu kultury Inwest-K v Plzni, Americká 49 imatrikulace studentů 1. ročníků Fakulty právnické oborů Právo a Veřejná správa.

Studenti 1. ročníku magisterského studia od písmene A - O se dostaví

v 8.30 hod. k nácviku.

Studenti 1. ročníku magisterského studia od písmene P - Ž
a studenti 1. ročníku bakalářského studia se dostaví

ve 12.00 hod. k nácviku.

Účast všech studentů 1. ročníků je povinná. Všichni se dostaví ve společenském úboru.

Výuka 1. ročníků Fakulty právnické ve středu dne 1. listopadu 2006 pro magisterské a bakalářské studium odpadá.

Imatrikulace je přístupná veřejnosti. K imatrikulaci jsou vedením Fakulty právnické zváni rodiče a příbuzní studentů.

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 8877. (Sessions 7386)
publikováno: 23.9.2006
poslední zmìna: 18.9.2007