Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

24 D - 2002/2003

odchylkový pracovní výkaz zaměstnance

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 23. 4. 2003
DFPR - 50/03

Vyhláška děkana FPR č. 24 D - 2002/2003
"odchylkový pracovní výkaz zaměstnance"

Vážené kolegyně, vážení kolegové
dovoluji si v příloze Vám zaslat "Odchylkový pracovní výkaz zaměstnance".
V případě, že zaměstnanec pracuje bez odchylek, výkaz se nevyplňuje, ale podepsaný ho prostřednictvím katedry jednou ročně odevzdá rektorátu ZČU.
V případě odchylky od běžného výkonu práce (dovolená, nemoc apod.) vyplní zaměstnanec rozsah a důvod odchylky a odevzdá prostřednictvím katedry (opět jedenkrát za kalendářní rok rektorátu).
Děkuji za pochopení v této záležitosti.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4403. (Sessions 4215)
publikováno: 1.4.2004
poslední zmìna: 1.4.2004