Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

1D /2009

o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 19.9.2008
DFPR - 51/08

Vyhláška děkana FPR č. 1 D 2008/2009
o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Dne 29. října 2008, středa v 11.00 hod. a ve 14.30 hod, se koná v sále Domu kultury Inwest-K v Plzni, Americká 49 imatrikulace studentů 1. ročníků Fakulty právnické oborů Právo a Veřejná správa.

Studenti 1. ročníku magisterského studia od písmene A - M se dostaví

v 9.30 hod. k nácviku.

Studenti 1. ročníku magisterského studia od písmene N - Ž
a studenti 1. ročníku bakalářského studia od písmene A - Ž se dostaví

ve 13.00 hod. k nácviku.

Účast všech studentů 1. ročníků je povinná. Všichni se dostaví ve společenském úboru.

Výuka 1. ročníků Fakulty právnické ve středu dne 29.října 2008 pro magisterské a bakalářské studium odpadá.

Imatrikulace je přístupná veřejnosti. K imatrikulaci jsou vedením Fakulty právnické zváni rodiče a příbuzní studentů.

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 7205. (Sessions 6102)
publikováno: 19.9.2008
poslední zmìna: 9.10.2009