Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

33 - 1999/2000

o uzavření počítač. učebny AM 119 pro předzápisy

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 13. 6. 2000 DFPR - 657/2000

Vyhláška děkana č. 33 - 1999/2000
o uzavření počítač. učebny AM 119 pro předzápisy ve dnech 22. 6. - 29. 6. 2000

S ohledem na nezbytné organizační zabezpečení přijímacího řízení bude uzavřena pro předzápisy počítačová učebna AM 119 a to od 22. 6. od 13. 00 hod do 29. 6. do 12. 00 hod.

Studenti FPR mají možnost se předzepsat v ostatních počítačových učebnách ZČU

-dle Vyhlášky prorektora č. 2P/2000

JUdr. Milan KINDL, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3008. (Sessions 2975)
publikováno: 27.9.2000
poslední zmìna: 25.9.2000