Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

4D /2010

o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni – listopad 2009

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 31.8.2009
DFPR - 159/2009

Vyhláška děkana FPR č. 4 D 2009/2010
o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni - listopad 2009

Promoce magisterského studia oboru právo a bakalářského studia oboru veřejná správa se uskuteční v Domě kultury Inwest –K, Americká 49, Plzeň dle následujícího harmonogramu:

3.11.2009 - obor právo

1. skupina – od 10.00 hod. (sraz absolventů v 8.00 hod.)
2. skupina – od 12.30 hod. (sraz absolventů v 11.00 hod.)


3.11.2009 - obor právo a veřejná správa

3. skupina – od 15.30 hod. (sraz absolventů ve 14.00 hod.)

Absolventi oboru právo a veřejná správa se po složení závěrečné státní zkoušky dostaví na studijní oddělení v úředních hodinách 9.00 – 11.00, 13.00-14.00 ve dnech PO, ST, ČT a to od 24.9.09 do 1.10.09 Zde budou vyřazeni z evidence studentů, převezmou zpět svůj index a bude jim vystaveno potvrzení o ukončení studia. Zároveň každý absolvent předloží potvrzení o odevzdání vypůjčené literatury a doklad o zaplacení poplatku za promoce. Poplatek za promoce včetně dvou vstupenek činí 500,-- Kč. Za každou další vstupenku je nutné připočítat 50,-- Kč.Úhradu proveďte formou převodu nebo vkladem na bankovní účet ZČU u KB Plzeň – město, č. ú. 4811530257/0100, variabilní symbol 3275 0006 09, specifický symbol je určen rodným číslem bez čísla za lomítkem.
Pozvánky na promoce budou sloužit zároveň jako vstupenky.
Mezní datum pro obhajobu diplomové a bakalářské práce stanovuji do 30.9.2009.

Všichni absolventi se dostaví k hlavnímu vchodu Domu kultury Inwest-K, Americká 49, Plzeň dle časového harmonogramu (jinak nebudou k promoci zařazeni). Během promoce bude zajištěno fotografování a videozáznam.

Doc. JUDr. Jaroslav Zachariáš CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4179. (Sessions 3291)
publikováno: 9.9.2009
poslední zmìna: 9.9.2009