Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

13 - 2000/2001

kterou se mění a doplňuje vyhl. d. č. 10/99 ze dne 15.11.1999.

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni, dne 27. listopadu 2000
DFPR 1725/2000

Vyhláška děkana FPR č. 13 - 2000/2001
kterou se mění a doplňuje vyhl. d. č. 10/99 ze dne 15.11.1999.

1. Vyhláška děkana č2. . 10/99 se mění tak, že č3. l. III odst. 1 poslední věta zní takto : Student bakalářského studijního programu (§45) může o vykonání zkoušek stanovených magisterským studijním programem požádat vždy do 3O.dubna běžného kalendářního roku prostřednictvím studijního oddělení.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l.prosince 2OOO.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3597. (Sessions 3486)
publikováno: 19.1.2001
poslední zmìna: 6.12.2000