Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

22 D /2004

o zápisech studentů na akademický rok 2004/2005

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 9. 2. 2004
DFPR - 24/2004

Vyhláška děkana FPR č. 22 D /2004
o zápisech studentů na akademický rok 2004/2005

V souladu s článkem 16 Společného studijního a zkušebního řádu fakult ZČU v Plzni ukládám všem studentům fakulty povinnost zapsat se do příslušného ročníku studia akademického roku 2004/2005 v termínech níže uvedených v této vyhlášce.

K zápisu je nutné přinést výkaz o studiu (index). Během zápisu bude provedena kontrola splnění studijních povinností za uplynulý školní rok, proveden zápis nového studijního programu a studentům budou potvrzovány všechny doklady a formuláře související se studiem.

Studenovi, který se ve stanovený termín nedostaví k zápisu a nejpozději do 5 dnů od tohoto termínu se neomluví a nepožádá o náhradní termín zápisu, děkan ukončí studium pro nesplnění požadavku.

K zápisu se dostaví v uvedených termínech i všichni ti studenti, kteří mají povoleno studium v upravené formě prezenčního studia nebo jinak posunuto plnění studijních povinností za akademický rok 2003/04.

Akademický rok 2004/2005 začíná výukou podle rozvrhu dne 20. 9. 2004.

Termíny pro zápis na ak. r. 2004/2005

Pro nově přijaté studenty do I. ročníku ak. r. 2003/04

Magisterské studium, obor právo 14.9.2004, 9:00 HJ 100, HJ 200, HJ 300
Bakalářské studium, veřejná správa 14.9.2004, 14:00 HJ 300

Pro studenty II. ročníku ak. r. 2004/05

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 14.9.2004, 14:00 HJ 100
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 15.9.2004, 9:00 HJ 100
Bakalářské studium, veřejná správa 15.9.2004, 9:00 HJ 300

Pro studenty III. ročníku ak. r. 2004/05

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 14.9.2004, 14:00 HJ 200
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 15.9.2004, 9:00 HJ 200
Bakalářské studium, veřejná správa 15.9.2004, 12:00 HJ 300

Pro studenty IV. ročníku ak. r. 2004/05

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 15.9.2004, 14:00 HJ 100
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 16.9.2004, 9:00 HJ 100

Pro studenty V. ročníku ak. r. 2004/05

Magisterské studium, obor právo, písmeno A - M 15.9.2004, 14:00 HJ 200
Magisterské studium, obor právo, písmeno N - Ž 16.9.2004, 9:00 HJ 200

Studenti nastupující po přerušení provedou zápis na studijním oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni dne 13.9.2004 (9.00-11.00 hod. 13.00-14.00 hod.).

Termíny zápisů povinně volitelných předmětů pro ak. r. 2004/05 budou upřesněny vyhláškou prorektora pro studijní záležitosti. Studenti si budou volit tyto předměty elektronickou cestou.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 8973. (Sessions 7873)
publikováno: 7.4.2004
poslední zmìna: 25.5.2006