Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

1D /2006

o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni – listopad 2005

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 2. 9. 2005
DFPR - 111/2005

Vyhláška děkana FPR č. 1 D 2005/2006
o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni - listopad 2005

Promoce magisterského studia oboru právo a bakalářského studia oboru veřejná správa se uskuteční v Domě kultury Inwest –K, Americká 49, Plzeň dle následujícího harmonogramu:

1.11.2005 - obor právo

1. skupina – od 14.30 hod. (sraz absolventů ve 13.00 hod.)


1.11.2005 - obor právo a veřejná správa

2. skupina – od 17.30 hod. (sraz absolventů v 15.30 hod.)


2.11.2005 (pouze v případě většího počtu absolventů) - obor právo

1. skupina – od 11.00 hod. (sraz absolventů v 9.00 hod.)

Absolventi oboru právo a veřejná správa se po složení závěrečné státní zkoušky dostaví na studijní oddělení v úředních hodinách 9.00 – 11.00, 13.00-14.00 ve dnech PO, ST, ČT a to od 19.9.05 do 7.10.05. Zde budou vyřazeni z evidence studentů, převezmou zpět svůj index a bude jim vystaveno potvrzení o ukončení studia. Zároveň každý absolvent předloží potvrzení o odevzdání vypůjčené literatury a doklad o zaplacení poplatku za promoce. Poplatek za promoce včetně dvou vstupenek činí 500,-- Kč. Za každou další vstupenku je nutné připočítat 50,-- Kč.Úhradu proveďte formou převodu nebo vkladem na bankovní účet ZČU u KB Plzeň – město, č. ú. 4811530257/0100, variabilní symbol 3275 0006 05, specifický symbol je určen rodným číslem bez čísla za lomítkem.
Pozvánky na promoce budou sloužit zároveň jako vstupenky.
Mezní datum pro obhajobu diplomové práce stanovuji do 7. 10. 2005.

Všichni absolventi se dostaví k hlavnímu vchodu Domu kultury Inwest-K, Americká 49, Plzeň dle časového harmonogramu (jinak nebudou k promoci zařazeni). Během promoce bude zajištěno fotografování a videozáznam.

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 6863. (Sessions 5821)
publikováno: 9.9.2005
poslední zmìna: 23.9.2006