Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

10 D - 2001/02

o změně výkonu práce

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 17. 12. 2001
DFPR-2277/01

Vyhláška děkana FPR č. 10 D - 2001/02
o změně výkonu práce

Zaměstnancům FPR ZČU v Plzni ukládám počínaje dnem 20. prosince 2001 až do 31.12. téhož roku plnit pracovní úkoly v místě jejich bydliště.
Zaměstnancem ve smyslu tohoto pokynu se rozumí také osoby vykonávající náhradní vojenskou službu.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4129. (Sessions 4040)
publikováno: 1.4.2004
poslední zmìna: 1.4.2004