Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

33 D - 2002/03

o končících pracovních poměrech na dobu určitou

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 10. 6. 2003

Vyhláška děkana FPR č. 33 D - 2002/2003
o končících pracovních poměrech na dobu určitou

Vzhledem k počtu pracovních poměrů zaměstnanců ZČU působících na naší Fakultě právnické, jež byly jednány na dobu určitou končící v letošním roce, ukládám
I.
zaměstnanci, jehož pracovní opměr se ZČU sjednaný na dobu určitou, končí, projednat nejméně dva kalendářní měsíce před datem, v němž má jeho pracovní poměr k ZČU skončit,
a) zda má zájem nadále působit na Fakultě právnické, s vedoucím katedry, na které doposud působil,
b) v případě, že má zájem působit v budoucnu na jiné katedře FPr ZČU, s vedoucím katedry, na které doposud působil, a katedry, na které by si přál v budoucnu působit.

II.
vedoucímu katedry, na níž působí zaměstnanec, jehož pracovní poměr se ZČU sjednaný na dobu určitou, končí,
a) v případě, že zaměstnanec má zájem nadále působit na katedře a katedra má o jeho působení zájem, předložit návrh na prodloužení pracovního poměru děkanovi,
b) v případě, že zaměstnanec má zájem nadále působit na katedře a katedra nemá o jeho působení zájem, předložit věc k posouzení děkanovi současně se sdělením, jak bude zajištěna výuka a plnění dalších pedagogických povinností katedry v případě, že pracovní poměr zaměstnance skončí,
c) v případě, že zaměstnanec má zájem nadále působit na jiné katedře FPr předložit děkanovi věc k posouzení současně se sdělením, zda má katedra o jeho další působení zájem a sdělením, jak bude zajištěna výuka a plnění dalších pedagogických povinností katedry v případě, že pracovní poměr zaměstnance skončí, je-li stanovisko obou kateder shodné, děkan je bude respektovat, nebudou-li zde důvody zvláštní zřetele hodné (spočívající např. v nemožnosti zajištění výuky),
d) postupovat přiměřeně podle písm. a) až c) v případě, že zaměstnanec má zájem působit na katedře jiné fakulty ZČU,
e) v případě, že zaměstnanec neprojeví zájem o prodloužení pracovního poměru, nejpozději do 20 dnů přede dnem předpokládaného skončení takového pracovního poměru předložit děkanovi opatření k zajištění výuky a ostatních povinností katedry nebo jejich návrh v případě, že katedra není schopna plnění svých povinností zajistit, návrhy na uzavření nových pracovních poměrů s osobami, jež dosud nejsou zaměstnanci ZČU musí být předloženy děkanovi nejpozději v téžo stanovené lhůtě.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4163. (Sessions 4029)
publikováno: 1.4.2004
poslední zmìna: 1.4.2004