Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

22 - 1999/2000

o výuce jazyků na FPR ZČU

Vyhláška děkana č. 22 - 1999/2000

o výuce jazyků na FPR ZČU

S účinností ode dne 1.5.2000 a na základě usnesení AS FPR ZČU ze dne 23.2.2000 stanovím:

  1. od 1.5.2000 výuka světových jazyků má charakter povinně volitelného předmětu,
  2. studenti zapsaní k výuce jazyků před účinností této vyhlášky si mohou do 5. října 2000 zapsat jiný povinně volitelný předmět,
  3. lhůtu ke splnění povinnosti složit zkoušku z povinně volitelného předmětu zapsaného ve lhůtě stanovené v čl. 2 na místo světového jazyka prodlužuji do 31.1.2001,
  4. vedoucím kateder a osobám pověřeným vedením kateder ukládám vypsáním termínů umožnit splnění povinnosti podle čl. 3.

JUDr. Milan KINDL, Csc.
děkan fakulty právnické

V Plzni dne 12.4.2000 DFPR - 463/2000

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3210. (Sessions 3122)
publikováno: 25.9.2000
poslední zmìna: 3.5.2000