Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

17 - 2000/2001

o státní zkoušce V. ročníku

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 14.12.00
DFPR - 1919/2000

Vyhláška děkana č. 17 - 2000/2001

o státní zkoušce V. ročníku

1. Pro studenty, kteří ve školním roce 2000/2001 studují v pátém ročníku magisterského studijního programu, nahrazuje státní zkoušku z ústavního práva postupová zkouška z ústavního práva vykonaná v průběhu dřívějšího studia a následně zkouška z předmětu ústavní soudnictví konaná v pátém ročníku magisterského studijního programu. Nahrazující zkoušky musí být tedy složeny obě.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne l.12.2OOO.

JUDr. Milan KINDL, Csc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3580. (Sessions 3537)
publikováno: 25.1.2001
poslední zmìna: 25.1.2001