Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

13D /2010

o vyhlášení jednorázového mimořádného stipendia za akademický rok 2008/2009

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 10.12.2009
DFPR - 339/09

Pokyn děkana FPR č. 13 D 2009/2010
o vyhlášení jednorázového mimořádného stipendia za akademický rok 2008/2009

Vyhlašuji udělení jednorázového mimořádného stipendia za akademický rok 2008/2009 za těchto podmínek:

Stipendium bude přiznáno studentům, kteří v akademickém roce 2008/2009 splnili nadpoloviční počet povinných předmětů zakončených zkouškou, které jsou předepsány studijním programem v daném roce studia, a dosáhli níže uvedený průměrný prospěch.

Minimální počet splněných zkoušek:

Magisterský obor Právo a právní věda
- za 1. ročník – 4 splněné zkoušky
- za 2. ročník – 3 splněné zkoušky (počítáno včetně státních zkoušek)
- za 3. ročník – 2 splněné zkoušky
- za 4. ročník – 3 splněné zkoušky

Bakalářský obor Veřejná správa
- za 1. ročník – 3 splněné zkoušky
- za 2. ročník – 3 splněné zkoušky

Výše stipendia:

- průměrný prospěch - 1,0 .................. 10.000,- Kč
- průměrný prospěch - do 1,15 včetně ...... 8.000,- Kč
- průměrný prospěch - do 1,3 včetně. ....... 6.000,- Kč
- průměrný prospěch - do 1,5 včetně ....... 4.000,- Kč

Stipendium bude vyplaceno v prosincovém termínu 2009 na účty studentů (pokud si student číslo účtu zadal do databáze STAG) nebo hotově v pokladně ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, v termínech 14.-15. 12. 2009 (studenti, kteří číslo účtu zadané nemají, budou individuálně kontaktováni na univerzitní e-mailovou adresu).

Vzhledem k administrativní náročnosti zpracování studijní evidence související s přechodem na kreditní způsob studia se výjimečně mohlo stát, že stipendium nebylo přiznáno studentu, který by na něj měl mít nárok. V tomto případě kontaktujte tajemnici fakulty ing. Bárkovou (barkova@kfp.zcu.cz), případné nesrovnalosti budou kompenzovány v lednovém termínu výplaty stipendií.

JUDr. Jiří Pospíšil
Děkan FPR

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3565. (Sessions 2857)
publikováno: 17.12.2009
poslední zmìna: 17.12.2009