Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

6 - 2000/2001

o uznání zkoušek při souběžném studiu oboru veřejná správa a právo

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni, dne 20. října 2000
DFPR - 1416 /2000

Vyhláška děkana FPR č. 6 - 2000/2001
o uznání zkoušek při souběžném studiu oboru veřejná správa a právo

Uznání pro II. ročník - obor právo
Studentům II. ročníku oboru právo budou po předložení studijního průkazu uznány tyto zápočty a zkoušky složené v rámci jejich bakalářského studia obor veřejná správa:
Základy ekonomie 1,2                ZP, ZK
České a čs. právní dějiny 2         ZP, ZK
Pracovní právo 1                        ZP
Správní právo 1                          ZP
Povinně volitelné předměty budou uznávány na základě písemné žádosti doručené vyučujícím.

Uznání pro III. ročník - obor právo
Studentům, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium veřejné správy a nyní studují III. ročník obor právo, budou po předložení studijního průkazu uznány tyto zápočty a zkoušky:
Finanční právo 1,2           ZP, ZK
Pracovní právo 2             ZK
Správní právo 2,3            ZP, ZK
Povinně volitelné předměty budou uznávány na základě písemné žádosti doručené vyučujícím.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3447. (Sessions 3357)
publikováno: 23.11.2000
poslední zmìna: 23.11.2000