Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

5 - 2000/2001

o imatrikulacích studentů 1. ročníku

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni, dne 3. října 2000
DFPR - 1083 /2000

Vyhláška děkana FPR č. 5 - 2000/2001
o imatrikulacích studentů 1. ročníku

Dne 6. listopadu 2000, pondělí v 10:30 hod., se koná v jednacím sále restaurace Na Spilce, Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, Plzeň, imatrikulace studentů 1. ročníku Fakulty právnické odborů Právo a Veřejná správa.

Studenti 1. ročníku magisterského i bakalářského studia se dostaví

v 8:00 hodin k nácviku.

Účast všech studentů 1. ročníků je povinná. Všichní se dostaví ve společenském úboru.

Výuka 1. ročníků Fakulty právnické v pondělí dne 6. listopadu 2000 pro magisterské a bakalářské studium odpadá.

Poplatek za imatrikulace v částce 100,- KČ musí být složena převodem či hotovostí na účet: Komerční banka Plzeň, č.ú. 4811530257/0100, var.symbol 3275000200, konst.symbol 379. doklad o zaplacení studenti předloží na imatrikulaci.

Imatrikulace je přístupná veřejnosti. K imatrikulaci jsou vedením Fakulty právnické zváni rodiče a příbuzní studentů.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3446. (Sessions 3314)
publikováno: 23.11.2000
poslední zmìna: 23.11.2000