Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

7 - 2000/2001

o změně výkonu místa práce

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni, dne 13. listopadu 2000
DFPR - 1548 /2000

Vyhláška děkana FPR č. 7 - 2000/2001
o změně výkonu místa práce

Zaměstnancům FPR ZČU ukládám počínaje 21. prosince 2000 až do 31.12. téhož roku plnit úkoly v místě bydliště.

Zaměstnancem ve smyslu tohoto pokynu se rozumí také osoby vykonávající náhradní vojenskou službu.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3421. (Sessions 3390)
publikováno: 23.11.2000
poslední zmìna: 19.1.2001