Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

10 - 2000/2001

o studiu v doktorských studijních programech na FPR ZČU v Plzni v akademickém roce 2001/2002

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni, dne 15. listopadu 2000
DFPR - 1616/2000

Vyhláška děkana FPR č. 10 - 2000/2001
o studiu v doktorských studijních programech
na FPR ZČU v Plzni v akademickém roce 2001/2002

Katedry předloží seznam témat disertačních prací s uvedením školitelů proděkanovi pro vědu a výzkum. Termín do 31.12.2000.

Vědecká rada FPR ZČU posoudí předložená témata a schválená témata budou postoupena prorektorovi pro vědu. Termín do 15. února 2001.

Fakulta právnická vypíše výběrové řízení a v termínu od 1. ledna 2001 do 31. května 2001 bude přijímat přihlášky k doktorskému studiu.

Přijímací řízení bude provedeno v červnu 2001.
Bližší termín bude upřesněn.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3421. (Sessions 3373)
publikováno: 27.11.2000
poslední zmìna: 27.11.2000