Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

38 D /2004

o organizaci přijímacího řízení v roce 2004

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 31. 5. 2004

Vyhláška děkana FPR č. 38 D 2003/2004
o organizaci přijímacího řízení v roce 2004

I.

Pro přijímací řízení konané v roce 2004

a) řízením přijímacího řízení v roce 2004 pověřuji proděkana pro studium, JUDr. Jaroslava Zachariáše, CSc.

b) předáváním záznamových archů ke zpracování pověřuji aa) Doc. Dr. Pavla Prunnera,
bb) JUDr. Ivana Tomažiče,
cc) prof. Miroslava Rybáře,
dd) JUDr. Jana Suchého,
ee) Ing. Danu Bárkovou, Ph.D. podle jejich dohody

s tím, že táž osoba nesmí předávat záznamové archy ve všech dnech přijímacího řízení, ale nejvýše v jednom.


II.

V přijímacím řízení konaném v roce 2004 si vyhrazuji rozhodovat v pochybnostech, zda má být uchazeč k přijímací zkoušce připuštěn, rozhodovat ve složitých případech na žádost proděkna pro studium.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 5173. (Sessions 4828)
publikováno: 21.6.2004
poslední zmìna: 21.6.2004