Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

16 D /2003

o změmě místa výkonu práce

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 3. 12. 2003
DFPR - 166/2003

Vyhláška děkana FPR č. 16 D /2003
o změně místa výkonu práce

Zaměstnancům FPR ZČU v Plzni ukládám počínaje dnem 22.12.2003 až do 2.1.2004 plnit pracovní úkoly v místě jejich bydliště.
Zaměstnancem ve smyslu tohoto pokynu se rozumí také osoby vykonávající náhradní vojenskou službu.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4706. (Sessions 4492)
publikováno: 6.4.2004
poslední zmìna: 6.4.2004