Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

16 D - 2002/03

o zápisech studentů na akademický rok 2003/2004

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 12. 2. 2003
DFPR-231/2002

Vyhláška děkana FPR č. 16 D - 2002/2003
o zápisech studentů na akademický rok 2003/2004

V souladu s článkem 16 Společného studijního a zkušebního řádu fakult ZČU v Plzni ukládám všem studentům fakulty povinnost zapsat se do příslušného ročníku studia akademického roku 2003/2004 v termínech níže uvedených v této vyhlášce.

K zápisu je nutné přinést výkaz o studiu (index). Během zápisu bude provedena kontrola splnění studijních povinností za uplynulý školní rok, proveden zápis nového studijního programu a studentům budou potvrzovány všechny doklady a formuláře související se studiem.

Studenovi, který se ve stanovený termín nedostaví k zápisu a nejpozději do 5 dnů od tohoto termínu se neomluví a nepožádá o náhradní termín zápisu, děkan ukončí studium pro nesplnění požadavku.

K zápisu se dostaví v uvedených termínech i všichni ti studenti, kteří mají povoleno studium v upravené formě prezenčního studia nebo jinak posunuto plnění studijních povinností za akademický rok 2002/03.

Akademický rok 2003/2004 začíná výukou podle rozvrhu dne

22. 9. 2003.

Termíny pro zápis na ak. r. 2003/2004

Ročník Termín Posluchárna

Pro nově přijaté studenty
do I. ročníku ak. r. 2003/04
magisterské studium
obor právo
15. 9. 2003
9.00 hod.
HJ 100
HJ 200
bakalářské studium
veřejná správa
15. 9. 2003
14.00 hod.
HJ 300

Pro studenty II. ročníku ak. r. 2003/04
magisterské studium
obor právo
15. 9. 2003
14.00 hod.
16. 9. 2003
9.00 hod.
HJ 100
písmeno A - M
HJ 100
písmeno N - Ž
bakalářské studium
veřejná správa
16. 9. 2003
9.00 hod.
HJ 300

Pro studenty III. ročníku ak. r. 2003/04
magisterské studium
obor právo
16. 9. 2003
14.00 hod.
17. 9. 2003
9.00 hod.
HJ 100
písmeno A - M
HJ 100
písmeno N - Ž
bakalářské studium
veřejná správa
16. 9. 2003
12.00 hod.
HJ 300

Pro studenty IV. ročníku ak. r. 2003/04
magisterské studium
obor právo
15. 9. 2003
14.00 hod.
16. 9. 2003
9.00 hod.
HJ 200
písmeno A - M
HJ 200
písmeno N - Ž

Pro studenty V. ročníku ak. r. 2003/04
magisterské studium
obor právo
16. 9. 2003
14.00 hod.
17. 9. 2003+
9.00 hod.
17. 9. 2003
14.00 hod.
HJ 200
písmeno A - Ko
HJ 200
písmeno Kr - P
HJ 200
písmeno R - Ž

Studenti nastupující po přerušení provedou zápis na studijním oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni v době od 10. 9. - 11. 9. 2003.

Termíny zápisů povinně volitelných předmětů pro ak. r. 2003/04 budou upřesněny vyhláškou prorektora pro studijní záležitosti. Studenti si budou volit tyto předměty elektronickou cestou.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 2450. (Sessions 2413)
publikováno: 1.4.2004
poslední zmìna: 11.12.2006