Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

1D /2005

o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni – listopad 2004

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 3. 9. 2004
DFPR - 142/04

Vyhláška děkana FPR č. 1 D 2004/2005
o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni – listopad 2004

Promoce magisterského studia oboru právo a bakalářského studia oboru veřejná správa se uskuteční v Domě kultury Inwest –K, Americká 49, Plzeň dle následujícího harmonogramu:

1. listopadu 2004

Obor právo
1. skupina - od 14.30 hod. (sraz absolventů ve 13.00 hod.)

Obor právo a veřejná správa
2. skupina - od 17.30 hod. (sraz absolventů v 15.30 hod.)

Absolventi oboru právo a veřejná správa se po složení závěrečné státní zkoušky dostaví na studijní oddělení v úředních hodinách 9.00 – 11.00, 13.00-14.00 ve dnech PO, ST, ČT a to od 20. 9. 04 do 8. 10. 04. Zde budou vyřazeni z evidence studentů, převezmou zpět svůj index a bude jim vystaveno potvrzení o ukončení studia. Zároveň každý absolvent předloží potvrzení o odevzdání vypůjčené literatury a doklad o zaplacení poplatku za promoce. Poplatek za promoce včetně dvou vstupenek činí 500,-- Kč. Za každou další vstupenku je nutné připočítat 50,-- Kč.Úhradu proveďte formou převodu nebo vkladem na bankovní účet ZČU u KB Plzeň – město, č. ú. 4811530257/0100, variabilní symbol 3275 0006 04, specifický symbol je určen rodným číslem bez čísla za lomítkem.
Pozvánky na promoce budou sloužit zároveň jako vstupenky.

Všichni absolventi se dostaví k hlavnímu vchodu Domu kultury Inwest-K, Americká 49, Plzeň dle časového harmonogramu (jinak nebudou k promoci zařazeni). Během promoce bude zajištěno fotografování a videozáznam.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 6590. (Sessions 5875)
publikováno: 17.9.2004
poslední zmìna: 20.9.2004