Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

8 - 2000/2001

o změně datumu konce výuky v ZS 2000/2001

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni, dne 13. listopadu 2000
DFPR - 1549 /2000

Vyhláška děkana FPR č. 8 - 2000/2001
o změně datumu konce výuky v ZS 2000/2001

V rámci úsporných opatření končí veškerá výuka v zimním semestru šk. roku 2000/2001 na

FPR ZČU v Plzni dnem
15. prosince tohoto roku.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3471. (Sessions 3444)
publikováno: 23.11.2000
poslední zmìna: 23.11.2000