Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

22- 2000/2001

o zápisech studentů na školní rok 2001/2002

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 1. 3. 2001
DFPR-225/2001

Vyhláška děkana FPR č. 22- 2000/2001
o zápisech studentů na školní rok 2001/2002

V souladu s článkem 16 Společného studijního a zkušebního řádu fakult ZČU v Plzni ukládám všem studentům fakulty povinnost zapsat se do příslušného ročníku studia školního roku 2001/2002 v termínech níže uvedených v této vyhlášce.

K zápisu je nutné přinést výkaz o studiu (index). Během zápisu bude provedena kontrola splnění studijních povinností za uplynulý školní rok, proveden zápis nového studijního programu a studentům budou potvrzovány všechny doklady a formuláře související se studiem.

Studenovi, který se ve stanovený termín nedostaví k zápisu a nejpozději do 5 dnů od tohoto termínu se neomluví a nepožádá o náhradní termín zápisu, děkan ukončí studium pro nesplnění požadavku.

K zápisu se dostaví v uvedených termínech i všichni ti studenti, kteří mají povoleno studium v upravené formě prezenčního studia nebo jinak posunuto plnění studijních povinností za školní rok 2000/01.

Školní rok 2001/2002 začíná výukou podle rozvrhu dne 24. 9. 2001.

Termíny pro zápis na šk. r. 2001/2002
Ročník, termín, posluchárna

Pro nově přijaté studenty do I. ročníku šk. r. 2001/02
- magisterské studium obor právo 17. 9. 2001 v 9.00 hod., HJ 100 a HJ 200 HJ 300
- bakalářské studium obor veřejná správa 17. 9. 2001 ve 14.00 hod., HJ 300

Pro studenty II. ročníku šk. r. 2001/02
- magisterské studium obor právo 17. 9. 2001 ve 14. 00 hod., HJ 100 písmeno A - N
                                                    18. 9. 2001 v 9.00 hod., HJ 100 písmeno P - Ž
- bakalářské studium obor veřejná správa 18. 9. 2001 v 9.00 hod., HJ 300

Pro studenty III. ročníku šk. r. 2001/02

- magisterské studium obor právo 18. 9. 2001 ve 14.00 hod., HJ 100 písmeno A - I
                                                    19. 9. 2001 v 9.00 hod., HJ 100 písmeno J - L
                                                    19. 9. 2001 ve 14.00 hod., HJ 100 písmeno M -Ř
                                                    20.9. 2001 v 9.00 hod., HJ 100 písmeno S - Ž
- bakalářské studium obor veřejná správa 18. 9. 2001 v 11.00 hod., HJ 300

Pro studenty IV. ročníku šk. r. 2001/02
- magisterské studium obor právo 17. 9. 2001 ve 14.00 hod., HJ 200 písmeno A - J
                                                    18. 9. 2001 v 9.00 hod., HJ 200 písmeno K - P
                                                    18. 9. 2001 ve 14.00 hod., HJ 200 písmeno R -Ž

Pro studenty V. ročníku šk. r. 2001/02
- magisterské studium obor právo 19. 9. 2001 v 9.00 hod., HJ 200 písmeno A - J
                                                    19. 9. 2001 ve 14.00 hod., HJ 200 písmeno K - P
                                                    20. 9. 2001 v 9.00 hod., HJ 200 písmeno R - Ž

Studenti nastupující po přerušení provedou zápis na studijním oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni v době od 10. 9. - 13. 9. 2001.

Termíny zápisů povinně volitelných předmětů pro šk. r. 2001/02 budou upřesněny vyhláškou prorektora pro studijní záležitosti. Studenti si budou volit tyto předměty elektronickou cestou.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3441. (Sessions 3382)
publikováno: 7.3.2001
poslední zmìna: 7.3.2001