Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

4 - 2000/2001

o udělení děkanského volna

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni, dne 25. září 2000
DFPR -865 /2000

Vyhláška děkana FPR č. 4 - 2000/2001
o udělení děkanského volna

V souvislosti s nově vyhlášeným státním svátkem dne 28.září 2000 - Den české státnosti, vyhlašuji pro studenty magisterského oboru právo a bakalářského oboru veřejná správa a zaměstnance fakulty právnické ZČU v Plzni, kteří v těchto oborech zabezpečují výuku, děkanské volno ve dnech

27.září 2000.

Vyučující jsou povinni zajistit v těchto dnech výuku pouze na ostatních fakultách.

Zaměstnancům působícím na fakultě ukládám 27.9.2000 plnit pracovní úkoly v místě bydliště, s výjimkou plnění povinností při zkouškách studentů, jež jsou povinni zajistit na místech, jež byla jako zkušební místa vypsána.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3328. (Sessions 3272)
publikováno: 22.11.2000
poslední zmìna: 6.12.2000