Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

2D /2006

o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 22. 9. 2005
DFPR - 127/05

Vyhláška děkana FPR č. 2 D 2005/2006
o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Dne 1. listopadu 2005 (úterý) v 10.00 hod., se koná v sále Domu kultury Inwest-K v Plzni, Americká 49 imatrikulace studentů 1. ročníků Fakulty právnické oborů Právo a Veřejná správa.

Studenti 1. ročníků magisterského i bakalářského studia se dostaví

v 8. 00 hodin k nácviku.

Účast všech studentů 1. ročníků je povinná. Všichni se dostaví ve společenském úboru.

Výuka 1. ročníků Fakulty právnické v úterý dne 1. listopadu 2005 pro magisterské a bakalářské studium odpadá.

Poplatek za imatrikulace v částce 100,- Kč musí být složena převodem či v hotovosti na účet: Komerční banka Plzeň, č.ú. 4811530257/0100, var.symbol 3275000205, konst.symbol 379. Doklad o zaplacení studenti předloží na imatrikulaci.

Imatrikulace je přístupná veřejnosti. K imatrikulaci jsou vedením Fakulty právnické zváni rodiče a příbuzní studentů.

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 9471. (Sessions 7756)
publikováno: 23.9.2005
poslední zmìna: 23.9.2006