Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

2 - 2001/2002

Vyhláška děkana o imatrikulaci v roce 2001.

V Plzni dne 8.10.2001-
DFPR - 1272/01

Vyhláška děkana č. 2 - 2001/2002
o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Dne 12. listopadu 2001, p o n d ě l í v 11. 00 hod., se koná v jednacím sále restaurace Na Spilce, Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, Plzeň, imatrikulace studentů 1. ročníků Fakulty právnické oborů Právo a Veřejná správa.

Studenti 1. ročníků magisterského i bakalářského studia se dostaví

v 8. 30 hodin k nácviku.

Účast všech studentů 1. ročníků je p o v i n n á. Všichni se dostaví ve společenském úboru.

Výuka 1. ročníků Fakulty právnické v pondělí dne 12. listopadu 2001 pro magisterské a bakalářské studium o d p a d á.

Poplatek za imatrikulace v částce 100,- Kč musí být složena převodem či v hotovosti na účet:
Komerční banka Plzeň, č.ú. 4811530257/0100, var.symbol 3275000201, konst.symbol 379.
Doklad o zaplacení studenti předloží na imatrikulaci.

Imatrikulace je přístupná veřejnosti. K imatrikulaci jsou vedením Fakulty právnické zváni rodiče a příbuzní studentů.

JUDr.Milan KINDL, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Michal Bernášek, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4654. (Sessions 4505)
publikováno: 19.10.2001
poslední zmìna: 19.10.2001