Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

6D /2010

o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 6.10.2009
DFPR - 201/09

Vyhláška děkana FPR č. 6 D 2009/2010
o imatrikulacích studentů 1. ročníků

Dne 2. listopadu 2009, pondělí v 11.00 hod. a ve 14.30 hod, se koná v sále Domu kultury Inwest-K v Plzni, Americká 49 imatrikulace studentů 1. ročníků Fakulty právnické oborů Právo a Veřejná správa.

Studenti 1. ročníku magisterského studia od písmene A - O se dostaví

v 9.30 hod. k nácviku.

Studenti 1. ročníku magisterského studia od písmene P - Ž
a studenti 1. ročníku bakalářského studia od písmene A - Ž se dostaví

ve 13.00 hod. k nácviku.

Účast všech studentů 1. ročníků je povinná. Všichni se dostaví ve společenském úboru.

Výuka 1. ročníků Fakulty právnické v pondělí dne 2. listopadu 2009 pro magisterské a bakalářské studium odpadá.

Imatrikulace je přístupná veřejnosti. K imatrikulaci jsou vedením Fakulty právnické zváni rodiče a příbuzní studentů.

JUDr. Jiří Pospíšil
pověřený řízením FPR

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 5466. (Sessions 4355)
publikováno: 9.10.2009
poslední zmìna: 3.12.2009