Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

32 - 1999/2000

o změně místa výkonu práce

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 6. 6. 2000 DFPR - 648/2000

Vyhláška děkana č. 32 - 1999/2000
o změně místa výkonu práce

Zaměstnancům FPR ZČU ukládám na den 7. 7. 2000 plnění pracovních povinností v místě jejich bydliště.

Zaměstnancem ve smyslu tohoto pokynu se rozumí také osoby vykonávající civilní vojenskou službu.

JUDr. Milan KINDL, CSc.
Děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3176. (Sessions 3142)
publikováno: 27.9.2000
poslední zmìna: 25.9.2000