Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

23D /2009

o přijímacích zkouškách na Fakultě právnické ZČU v Plzni – červen 2009

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 25.5.2009
DFPR - 94/2009

Vyhláška děkana FPR č. 23 D /2009
o přijímacích zkouškách na Fakultě právnické ZČU v Plzni - červen 2009

Harmonogram přijímacích zkoušek pro školní rok 2009/2010

Studium:
– denní magisterské, obor Právo
- denní bakalářské, obor Veřejná správa

Přijímací zkoušky pro oba obory proběhnou ve dnech: 11.6., 12.6., 15.6.2009 v budově Husova tř. 11, Plzeň v posluchárnách HJ 100, HJ 200, HJ 300 a to ve třech skupinách ve dnech 11.6. a 12.6.2009, dne 15.6.2009 pouze v jedné skupině. Prezence uchazečů se bude konat v učebnách HJ 113, HJ 218, HJ 308.

Časový harmonogram:

I. skupina 9:00 - 10:00 prezence 10:00 - 11:15 zadání a vypracování testu
II. skupina 12:00 - 13:00 prezence 13:00 - 14:15 zadání a vypracování testu
III. skupina 14:45 - 15:45 prezence 15:45 - 17:00 zadání a vypracování testu

Složení prezenčních komisí a dozorů jednotlivých učeben:

Komise č. Dozor Posluchárna Prezence Učebna
1. JUDr. Telecký Ph.D., Doc. JUDr. Kindl CSc., JUDr. Tomažič Ph.D. HJ 100 V. Mášková, čl. komise: M. Šulc, A. Kielbergerová HJ 113
2. JUDr. Suchý Ph.D., Prof. Ing. Rybář DrSc., JUDr. David Ph.D. HJ 200 I. Pražáková, čl. komise: E. Krbcová, A. Křišťálová HJ 218
3. Ing. Mgr. Bárková Ph.D., Doc. PhDr. Prunner CSc. HJ 300 V. Vavrejnová, čl. komise: K. Vildová, J. Pražák HJ 308

Zpracování výsledků přijímací zkoušky je zajištěno v počítačové učebně PC 116 od 11.6.2009 ve 14:00 hod. Zadávání těchto výsledků budou provádět studenti FPR.
Členové jednotlivých dozorů jsou odpovědni za předání výsledků z každé skupiny uchazečů.

Náhradní termín přijímací zkoušky pro oba obory se koná dne: 29.6.2009 od 10 hodin v budově FPR, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň v učebně PC 408. Prezence uchazečů v učebně PC 408.

Časový harmonogram:

10:00 - 10:30 prezence 10:30 - 11:45 zadání a vypracování testu

Dozor: JUDr. Telecký Ph.D.
Prezence: V. Mášková

Zpracování výsledků přijímací zkoušky v náhradním termínu bude provedeno v počítačové učebně PC 116 dne 29.6.2009.

Přijímací komise FPR zasedá dne 16.6.2009 a dne 29.6.2009.

Seznamy s výsledky přijímací zkoušky pod univerzitními čísly, budou vyvěšeny v budově Fakulty právnické ZČU v Plzni, Sady Pětatřicátníků 14 od 17.6.2009. Pro NT dne 29.6.2009.

Výsledky taktéž na internetové adrese: http://pr.zcu.cz. Uchazeči budou vyhledávat své výsledky dle univerzitních čísel zadaných na pozvánkách k přijímacím zkouškám a na záznamových listech u přijímací zkoušky.

Odvolací řízení v termínu od 24.8. do 25.8.2009 v budově FPR Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň.

Nahlédnutí do záznamových lístků výsledků přijímací zkoušky bude umožněno dne 3.7.2009 od 9.00-13:00 taktéž v budově FPR.

Doc. JUDr. Jaroslav Zachariáš CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 9031. (Sessions 6911)
publikováno: 5.6.2009
poslední zmìna: 25.8.2009