Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Informace o závěru studia pro absolventy kursů CŽV

Čtěte pozorně!

Absolventi jsou povinni se po složení státní bakalářské zkoušky dostavit buď ihned – ve středu 13.5.2009 v 15.30 hod, nebo nejpozději do 4.6.2009, v úředních hodinách (Po, St, Čt: 9.00 - 11.00 hod, 13.00 – 14.00 hod) na studijní oddělení FPR. Zde zkontrolují své osobní údaje a podklady pro tisk diplomů, převezmou zpět svůj index, předloží potvrzení o vypořádání závazků v knihovně (musí odevzdat všichni i ti, kdo v knihovně nikdy nebyli), získají potvrzení o ukončení studia (do zaměstnání apod.).

Zároveň každý absolvent předloží doklad o zaplacení administrativního poplatku za výlohy související s ukončením studia (diplom, promoce atd.) a budou mu předány vstupenky na promoci. Poplatek za promoce včetně dvou vstupenek činí 500,- Kč. Za každou další vstupenku je nutné připočítat 50,- Kč. ) Úhradu proveďte formou převodu nebo vkladem na bankovní účet ZČU u KB Plzeň-město, č.ú.: 4811530257/0100, variabilní symbol: 3275000609, specifický symbol je určen rodným číslem bez čísla za lomítkem.

Studenti, kteří nebudou mít splněny veškeré studijní povinnosti včetně obhajoby bakalářské práce do 5.6.2009, nebudou zařazeni k letnímu termínu promoce za ak.r. 2008/2009.

Bližší informace týkající se průběhu a organizace promocí budou upřesněny Vyhláškou děkana FPR o promocích v ak. roce 2008/09.

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - studium
Počet zobrazení 1038. (Sessions 942)
publikováno: 19.3.2009
poslední zmìna: 19.3.2009