Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Sdělení děkana FPR č. 10D/2009 o povinnosti kontroly studijních výsledků zadaných ve studijní databázi - doplňující informace

Velmi důležité! Čtěte pozorně!

Včetně doplňujících informací!

V návaznosti na Pokyn prorektorky č. 6P/2008 opětovně vyzývám všechny studenty, aby neprodleně provedli kontrolu záznamů veškerých svých splněných studijních povinností v Portálu ZČU.

V případě nesrovnalostí kontaktujte IHNED příslušnou katedru k doplnění záznamu.

Poslední možnost provedení změn v databázi je 6. března 2009. Po tomto termínu nebude již možno záznamy jakýmkoliv způsobem zpětně do databáze zadávat ani měnit!

Studenti, kteří do současné doby nemají zřízené konto ORION, se dostaví v úředních hodinách na studijní oddělení FPR s indexem ke kontrole, a to NEJPOZDĚJI do 6.3.2009 a zároveň si o zřízení konta bezodkladně zažádají.

Současně upozorňuji na povinnost studenta vyplývající ze Statutu ZČU, čl. 39, odst. 3 a 4 sledovat doručování zpráv na e-mailovou adresu v rámci univerzitního informačního systému.

Při kontrole studijních výsledků z minulých ak. let v Portálu ZČU - ve sloupci ZP před ZK se v minulých letech údaje zpravidla nevyplňovaly. Pokud chybí, nereklamujte!!!!

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - studium
Počet zobrazení 4081. (Sessions 3422)
publikováno: 3.2.2009
poslední zmìna: 3.2.2009